About this item...

Dilatempusa aegyptiaca (Giglio-Tos, 1917)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Mantodea
Empusidae
Empusinae
Empusini
Dilatempusa aegyptiaca (Giglio-Tos, 1917)

Origin

Juadoi, Abecher