About this item...

Xylocopa eximia Pérez, 1901

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Apidae
Xylocopinae
Xylocopini
Xylocopa eximia Pérez, 1901

Origin

Determination