About this item...

Caenocrepis simonae Mitroiu, 2012

HOLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Pteromalidae
Pteromalinae
Caenocrepis simonae Mitroiu, 2012

Origin

Nhica
2009-11-20/2009-11-27
10° 45' 18'' S ; 40° 12' 46.8'' E

Determination

Mitroiu M. 2012 HOLOTYPE
, - The genus Caenocrepis Thomson (Hymenoptera: Pteromalidae) in the Afrotropical region, with a key to world species. Zootaxa 3557: 49–55.