About this item...

Kourakino taula

Fossil specimen

MNHN.F.47743.0

Taxonomy

Determination

RENAULT
Kourakino taula
lame N°3538