About this item...

Checchiaia sanfilippoi Maxia, 1941

Fossil specimen

MNHN-GG-GG2004-68841
Ti1039
Checchiaia sanfilippoi Maxia

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Mesogastropoda
Aporrhaidae
Checchiaia sanfilippoi Maxia, 1941

Origin

Tinrhert
Garet el Hamel

Stratigraphy

Determination

Carla Albanesi 1972
Checchiaia sanfilippoi Maxia, 1941