About this item...

Lepralia pertusa Johnston

Specimen

MNHN-IB-2008-4614

Taxonomy

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Lepralia pertusa Johnston

Origin

Saint-Malo