About this item...

Epinephelus gvaza (linnaeus, 1758)

Specimen

MNHN-IC-0000-7331

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Perciformes
Serranidae
Epinephelus gvaza (linnaeus, 1758)

Origin

atlantique
mediterranee
40° 0' 0'' N ; 5° 0' 0'' E