About this item...

Chelonodon fluviatilis (hamilton, 1822)

Specimen

MNHN-IC-1895-0207
MEME BOCAL QUE 1895-208

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
Chelonodon fluviatilis (hamilton, 1822)

Origin

siam