About this item...

Bathygadus filamentosus (smith & radcliffe, 1912)

Specimen

MNHN-IC-1987-1307

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Gadiformes
Macrouridae
Bathygadus filamentosus (smith & radcliffe, 1912)

Origin

camp.estase 2
pacifique
estase 2
1984-12
1190
4° 58' 58.8'' N ; 125° 40' 58.8'' E