About this item...

Bryconexodon trombetasi jégu, dos santos & ferreira, 1990

PARATYPE

Specimen

MNHN-IC-1990-0373
RIO CACHORRO, AFFLUENT DU RIO TROMBETAS, ENVIRON 10 KM EN AMONT DE LA CONFLUENCE (INPA 3107)

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Characiformes
Characidae
Bryconexodon trombetasi jégu, dos santos & ferreira, 1990

Origin

para
amazone
1988-5