About this item...

Acanthodoras cataphractus (linnaeus, 1758)

Specimen

MNHN-IC-1998-1690

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Siluriformes
Doradidae
Acanthodoras cataphractus (linnaeus, 1758)

Origin

cayenne
kaw
kaw
a
1980-6