About this item...

Acanthodoras cataphractus (linnaeus, 1758)

Set of 4 specimens

MNHN-IC-2000-1607

Taxonomy

Chordata
Actinopterygii
Siluriformes
Doradidae
Acanthodoras cataphractus (linnaeus, 1758)

Origin

cayenne
kaw
rojas
kaw
1979-6