About this item...

Textilia lucasi Bozzetti, 2010

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-23784
23.05

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Neogastropoda
Conidae
Textilia lucasi Bozzetti, 2010

Origin

Lavanono
Indien
Madagascar
30 -50
Lavanono, southern Madagascar

Determination

HOLOTYPE
, . - Two new species of Conidae (Gastropoda: Prosobranchia: Conidae) from southern Madagascar. Malacologia Mostra Mondiale 68: 3-5
 
Citation: p. 4-5 (d.o.)