About this item...

Turbo fakaauensis Tröndlé & Letourneux, 2012

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-24607
102

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Turbinidae
Turbo fakaauensis Tröndlé & Letourneux, 2012

Origin

Atoll de Niau, Tuamotou
Atoll de Niau, Tuamotu, Polynésie Française, 16°08’S, 146°20’W

Determination

HOLOTYPE
, . - Description de Turbo fakaauensis n. sp. (Mollusca: Gastropoda: Turbinidae) du Pléistocène de Niau, Tuamotu (Polynésie française). Novapex 13(2): 87-90
 
Citation: p. 87-88 fig. 1-2, 5-6 (d.o.)