About this item...

Eumetula albachiarae Cecalupo & Perugia, 2014

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-26491
4.7

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Cerithiopsidae
Eumetula albachiarae Cecalupo & Perugia, 2014

Origin

SW Kaukura
Alis
Navire océanographique
2009-10-01
462 -980
15° 57' 54'' S ; 147° 8' 48.0012'' O
Tuamotu Is., Kaukura, 462-980 m, 15°57’S, 147°08’W, 01 oct. 2009 [TARASOC: stn DW3359]

Determination

HOLOTYPE
, . - Cerithiopsidae and Newtoniellidae (Gastropoda: Triphoroidea Gray) from French Polynesia area (South Pacific Ocean). Novapex 15(1): 1-22
 
Citation: p. 17 fig. 20, 59-60 (d.o.)