About this item...

Chromodoris britoi Ortea & Pérez, 1983

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-27893
13

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Chromodorididae
Chromodoris britoi Ortea & Pérez, 1983

Origin

Agua Dulce, Tenerife
Agua Dulce, Tenerife (28°N, 16° 31'W), 23 .7.1980

Determination

HOLOTYPE
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Vieraea_12_1982-83_Nr1-2_7.pdf
, . - Dos Chromodoridae "violeta" del Atlantico nordeste. Vieraea 12(1-2): 61-74
 
Citation: p. 62-65 fig. 1-3 (d.o.)