About this item...

Cribrarula cribraria setepausensis Bozzetti, 2016

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IM-2000-28450
26.9

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Littorinimorpha
Cypraeidae
Cribrarula cribraria
Cribrarula cribraria setepausensis Bozzetti, 2016

Origin

"Mozambico Settentrionale"

Determination

HOLOTYPE
Cribrarula cribraria setepausensis Bozzetti, 2016
, . - Cribrarula cribraria setepausensis (Gastropoda: Cypraeidae) nuova sottospecie dal Mozambico Settentrionale. Malacologia Mostra Mondiale 92: 3-4
 
Citation: p. 3-4 (d.o.)