About this item...

Hormomya sp.

Specimen

MNHN-IM-2009-26841

Taxonomy

Mollusca
Bivalvia
Mytilida
Mytilidae

Origin

Ambatomainty
2010-05-25
0 -1
25° 26' 16.2636'' S ; 44° 56' 28.3776'' E

Determination

Hormomya sp.