About this item...

Antalis boucheti Scarabino, 1995

Set of 9 specimens

MNHN-IM-2012-27837

Taxonomy

Mollusca
Scaphopoda
Dentaliida
Dentaliidae
Antalis boucheti Scarabino, 1995

Origin

Iles Kai
N chenal ente petites et Grande Kai
1991-10-24T11:28+0100
212 -221
5° 16' 59.9988'' S ; 132° 41' 0.0024'' E

Determination