About this item...

Oppomorus purpureocincta (Preston, 1909)

Specimen

MNHN-IM-2017-2325

Taxonomy

Mollusca
Gastropoda
Neogastropoda
Muricidae
Oppomorus purpureocincta (Preston, 1909)

Origin

Kavieng Lagoon
NW Reef off Kabotteron I.
2014-06-14
4 -5
2° 38' 47.3388'' S ; 150° 40' 43.6332'' E