About this item...

Biguetius trichuroides

TYPES

Specimen

f

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Oxyuridae

Origin

malgache

Determination

TYPES
Biguetius trichuroides