About this item...

Thaparia domerguei

COTYPE

Specimen

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

malgache

Determination

COTYPE
Thaparia domerguei