About this item...

Synodontisia thelastomoides

TYPES

Specimen

d

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

éthiopienne

Determination

TYPES
Synodontisia thelastomoides