About this item...

Alaeuris kinsellai kinsellai

Specimen

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae
Alaeuris kinsellai kinsellai

Origin

néarctique

Determination

Alaeuris kinsellai kinsellai