About this item...

Ichthyocephalus seymouri

ALLOTYPE

Specimen

f

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Rhigonematida
Ichthyocephalidae

Origin

néotropicale

Determination

ALLOTYPE
Ichthyocephalus seymouri