About this item...

Thelandros popovi

Specimen

2 tubes

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

paléarctique

Determination

Thelandros popovi