About this item...

Thaparia carlosfeliui

TYPES

Specimen

D

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

malgache

Determination

TYPES
Thaparia carlosfeliui