About this item...

Phytobdella procera

TYPE

Specimen

Taxonomy

Hirudinae
Haemadipsidae

Origin

Moroka

Determination

Blanchard TYPE
Phytobdella procera