About this item...

Polytoreutes sjöstedti

COTYPE

Specimen

Taxonomy

Oligochètes
Eudrilidae

Origin

3-4000m ( Kilimandjaro)

Determination

COTYPE
Polytoreutes sjöstedti