About this item...

Eiseniella tetraedra

TYPE

Specimen

Taxonomy

Oligochètes
Lumbricidae

Origin

Corse

Determination

TYPE
Eiseniella tetraedra