About this item...

Syphacia schmidti

TYPES

Specimen

d

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Oxyuridae

Origin

malaise

Determination

TYPES
Syphacia schmidti