About this item...

Callistoura blanci

TYPES

Specimen

m

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

malgache

Determination

TYPES
Callistoura blanci