About this item...

Falcaustra therezieni

TYPES

Specimen

d

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Ascaridida
Kathlaniidae

Origin

malgache

Determination

TYPES
Falcaustra therezieni