About this item...

Thaparia microcephala

TYPES

Specimen

2 TUBES

Taxonomy

Nématodes
Secernentea
Oxyurida
Pharyngodonidae

Origin

néarctique

Determination

TYPES
Thaparia microcephala