About this item...

Eimeria kotorensis

TYPES

Specimen

d

Taxonomy

Sporozoaires
Eimeriidea
Eimeriidae

Origin

paléarctique

Determination

TYPES
Eimeria kotorensis