About this item...

Bactropus cystopomati Gravier, 1912

TYPE(S)

Specimen

MNHN-IU-2007-1387

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Ascidicolidae
Bactropus cystopomati Gravier, 1912