About this item...

Enterocola clavelinae Chatton & Harant, 1924

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IU-2007-1877

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Enteropsidae
Enterocola clavelinae Chatton & Harant, 1924

Determination

Illg & Dudley 1980-01-01 HOLOTYPE