About this item...

Megallecto thirioti Gotto, 1986

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IU-2007-1899

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Megallecto thirioti Gotto, 1986

Determination

Gotto 1985-01-01 HOLOTYPE