About this item...

Clavellotis briani Raibaut, 2002

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Siphonostomatoida
Lernaeopodidae
Clavellotis briani Raibaut, 2002

Determination