About this item...

Enterocola monnioti Marchenkov & Boxshall, 2005

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IU-2007-2615

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Enteropsidae
Enterocola monnioti Marchenkov & Boxshall, 2005

Determination

Marchenkov & Boxshall 2004-01-01 HOLOTYPE