About this item...

Colobomatoides splendidus Raibaut, 1981

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Philichthyidae
Colobomatoides splendidus Raibaut, 1981

Determination

Raibaut 1981-01-01 HOLOTYPE