About this item...

Colobomatoides splendidus Raibaut, 1981

PARATYPE(S)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Philichthyidae
Colobomatoides splendidus Raibaut, 1981

Determination

Raibaut 1981-01-01 PARATYPE(S)