About this item...

Colobomatus sparsi Essafi, 1982

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Cyclopoida
Philichtyidae
Colobomatus sparsi Essafi, 1982

Determination

Essafi K. 1982-01-01 HOLOTYPE