About this item...

Excirolana monodi Carvacho, 1974

HOLOTYPE

Specimen

MNHN-IU-2007-4676

Taxonomy

Arthropoda
Malacostraca
Excirolana monodi Carvacho, 1974

Determination