About this item...

Ceratomysis egregia Hansen, 1910

Specimen

MNHN-IU-2009-724

Taxonomy

Arthropoda
Malacostraca
Mysida
Petalophthalmidae
Ceratomysis egregia Hansen, 1910

Origin

Iles Kai
N chenal ente petites et Grande Kai
1991-10-25T09:53+0100
769 -809
5° 15' 0'' S ; 132° 59' 0.0132'' E

Determination