About this item...

Anuretes hoi Prabha & Pillai, 1986

Specimen

MNHN-IU-2010-6289

Taxonomy

Arthropoda
Maxillopoda
Siphonostomatoida
Caligidae
Anuretes hoi Prabha & Pillai, 1986

Origin

No data

Determination