About this item...

Leiogalathea juturna Rodriguez-Flores, Macpherson & Machordom, 2019

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Malacostraca
Decapoda
Munidopsidae
Leiogalathea juturna Rodriguez-Flores, Macpherson & Machordom, 2019

Origin

Iles Kai
N chenal ente petites et Grande Kai
1991-10-24T20:22+0100
205 -212
5° 18' 0'' S ; 133° 0' 59.9868'' E

Determination

Rodriguez-Flores, Macpherson & Machordom HOLOTYPE