About this item...

Epimeria (Drakepimeria) havermansiana d'Udekem d'Acoz & Verheye, 2017

PARATYPE(S)

Specimen

MNHN-IU-2014-7328

Taxonomy

Arthropoda
Malacostraca
Amphipoda
Epimeriidae
Epimeria (Drakepimeria) havermansiana d'Udekem d'Acoz & Verheye, 2017

Origin

Terre Adélie
CEAMARC
Aurora Australis
Navire océanographique
2008-01-04/2008-01-04
552 -573
66° 20' 19.806'' S ; 143° 41' 7.782'' E

Determination

d'Udekem d'Acoz C. & Verheye M.L. PARATYPE(S)
, . - Epimeria of the Southern Ocean with notes on their relatives (Crustacea, Amphipoda, Eusiroidea). European Journal of Taxonomy 359: 1-553
 
Citation: p. 38-41