About this item...

Bathyamaryllis perezii Pirlot, 1933

Specimen

MNHN-IU-2016-3849

Taxonomy

Arthropoda
Malacostraca
Amphipoda
Amaryllididae
Bathyamaryllis perezii Pirlot, 1933

Origin

NW Maman I.
Alis
Navire océanographique
2012-12-24
860 -885
4° 2' 11.5188'' S ; 144° 55' 30.2844'' E

Determination

Sorbe, Frutos & Corbari