About this item...

Aphelidesmus hermaphroditus Brölemann, 1898

SYNTYPE(S)

Specimen

Geay F.
1 ""hermaphrodite"" SYNTYPE - (1 tube)

Taxonomy

Arthropoda
Diplopoda
Polydesmida
Aphelidesmus hermaphroditus Brölemann, 1898

Origin

Bas Sarare
33-96
1896-01-01/1896-12-31

Determination

Brölemann H.W. 1898 SYNTYPE(S)